sourcing spread.jpg

Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19

Pandémia COVID-19 priniesla veľké výzvy v oblasti zásobovania a riadenia dodávateľského reťazca. Riešenie rýchlo sa meniacich okolností v krajinách, kde sa vyrábajú naše výrobky, sa stalo dôležitou súčasťou našej každodennej činnosti. Pre naše výrobné zariadenia a našich výrobných partnerov pandémia vyústila do (čiastočného) zablokovania a / alebo prijatia vhodných opatrení na zaistenie bezpečnosti zamestnancov výroby. Zároveň museli riešiť hraničné obmedzenia týkajúce sa pohybu tovaru a osôb a otázky verejnej dopravy. Vážne výzvy sú viditeľné aj pri pohľade na dodávky a logistiku surovín a prepravu hotových výrobkov. Celkovo má COVID-19 veľký vplyv na celý dodávateľský reťazec.

Aj keď je ťažké predpovedať kumulatívne účinky pandémie, a preto sú väčšinou mimo našej kontroly, v našej stratégií zásobovania a operáciách dodávateľského reťazca existuje niekoľko aspektov, ktoré nám umožňujú zabezpečiť naše dodávka a služby najlepším možným spôsobom.

Šírenie geografickej výroby

Naše vlastné výrobné závody pre FIBC majú sídla v Bangladéši a Južnej Afrike a naši výrobní partneri v niekoľkých krajinách v Ázii a Európe. Pretože máme dobrý prehľad o celom dodávateľskom reťazci, sme schopní dosiahnuť vyvážené rozdelenie medzi rôzne výrobné miesta. To znamená, že sme flexibilní, pokiaľ ide o prideľovanie objemov výroby v prípade náhleho poklesu výrobnej kapacity alebo zablokovania v konkrétnych častiach sveta.

Dlhodobé partnerstvá

Angažovaní, spoľahliví a lojálni: tieto sú tri základné hodnoty ktoré určujú, kto sme, ako pracujeme a ako sa správame k našim zainteresovaným stranám. Priemerná doba, ktorú sme udržiavali v partnerstve s našimi výrobnými partnermi, je 25 rokov. Tieto dlhoročné vzťahy sa zakladajú na vzájomnej dôvere, udržiavanej vysokej kvalite výrobkov a vzájomnej závislosti. Okrem tohto vzájomného záväzku sme boli tiež schopní integrovať naše činnosti

v oblasti dodávateľského reťazca s našimi partnermi. Ide o to, že máme správnu firemnú štruktúru a najlepšie vzťahy, aby sme zabezpečili dodávku vašich produktov najlepším možným spôsobom.

Bezpečnostný /rezervný/ sklad

Ak vonkajšie okolnosti vedú k výkyvom alebo predĺženiu dodacích lehôt, bezpečnostný /rezervný/sklad môže byť pre zaistenie dostupnosti produktu rozhodujúci. Aby sme zabránili našim zákazníkom vo vyčerpaní vakov alebo aby ich nemuseli získavať za zvýšenú cenu, môžeme v našich lokálnych skladoch udržiavať špeciálny bezpečnostný/rezervný/ sklad.

Úzky kontakt so zákazníkom

Byť prístupný a dostupný zákazníkom je veľmi dôležité za normálnych okolností ale ešte viac počas tejto pandémie COVID-19. Pretože globálna situácia je v súčasnosti neustále v stave zmien, neustále informujeme našich zákazníkov o akýchkoľvek zmenách v dostupnosti výrobkov, dodacích lehotách a možných alternatívach. Takýmto spôsobom sme si vždy nablízku. Implementovali sme vhodné online riešenia, ktoré umožňujú našim kolegom pracovať z domu bez akýchkoľvek vonkajších porúch pri zachovaní dostupnosti a prístupu ku kritickým systémom.

Logistika

Keď situácia, ako je pandémia COVID-19, spôsobí vážne narušenie globálneho logistického reťazca, bude to mať dopad na nás všetkých. Účinky ako prudké zvýšenie sadzieb za námornú dopravu a nedostatok kontajnerov sú, bohužiaľ, mimo našu kontrolu. Robíme maximum pre zmiernenie tejto situácie a náš centralizovaný proces plánovania kontajnerov nám pomáha udržiavať prehľad. Umožňuje nám optimalizovať nakládku kontajnerov na našich dôveryhodných výrobných miestach a umožňuje nám prepravovať náš tovar najlepším a najrýchlejším možným spôsobom. Všetky miestne kancelárie LC Packaging majú prístup k informáciám o plánovaní a preprave zásielok, čo nám umožňuje informovať zákazníkov o stave ich objednávok.

Všetky vyššie uvedené faktory vcelku dokazujú, že sme v maximálnej možnej miere vybavení na to, aby sme zákazníkom mohli čo najlepšie slúžiť v krízových situáciách. Týmto spôsobom sa zameriavame na to, aby sme pre našich zákazníkov boli oddaným, spoľahlivým & lojálnym partnerom v obalovej technike!