Späť
Centrum správ
- Centrum správ - How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle

IMG_8939.JPG

Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle

Spoločnosť LC Packaging (medzinárodný výrobca a distribútor flexibilného balenia) a spoločnosť Veolia Netherlands (globálny líder v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov) dnes oznamujú strategické partnerstvo zamerané na minimalizáciu zvyškových tokov odpadov súvisiacich s flexibilným balením v celosvetovom meradle. Cieľom je vytvoriť skutočne Cirkulárny program zameraný na optimalizáciu obnovy a recyklácie flexibilného balenia po jeho použití namiesto súčasnej situácie, keď veľké percento flexibilného balenia stále končí spaľovaním alebo na skládke.

Pridajte hodnotu použitým obalovým produktom

Okrem obalových riešení, ako sú kartónové obaly, jutové vrecia, vrecia WPP a sieťové vrecia pre poľnohospodársky priemysel, spoločnosť LC Packaging v roku 2018 distribuovala viac ako 11 miliónov FIBC (veľkých vriec), z ktorých sa veľká časť vyrába na vlastnom výrobnom mieste v Bangladéši s certifikáciou SA 8000 a ISO 14001. Pretože dopyt po týchto obalových riešeniach narastá, spoločnosť LC Packaging na začiatku tohto roka hrdo otvorila svoju druhú lokalitu. Keďže však Čína a Vietnam zatvorili svoje dvere v oblasti recyklácie veľkých vriec, na trhu je prebytok použitých veľkých vriec, pre ktoré je príliš málo recyklačných zariadení. 

Prvé kroky v rámci trvalo udržateľného partnerstva

Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands už začali s realizáciou tohto Cirkulárneho programu v skúšobnej pilotnej fáze v spolupráci s vybraným počtom vysoko motivovaných a trvalo udržateľných zákazníkov spoločnosti LC Packaging.  Cieľom je rozšíriť tento prístup s uzavretou slučkou, akonáhle sa osvedčí pri aktivitách mnohých ďalších zákazníkov, priemyselných odvetví a partnerov dodávateľského reťazca, ktorí spadajú do pôsobnosti kompletného flexibilného portfólia obalových materiálov spoločnosti LC Packaging.   V rámci tohto partnerstva bude spoločnosť Veolia Netherlands zodpovedná za reverznú logistiku a recykláciu zhodnotených obalov a ich premenu na vysokokvalitné zlúčeniny.

Lucas Lammers, GR spoločnosti LC Packaging: „Naším cieľom je minimalizovať a regenerovať odpady spojené s našimi obalmi. V našom vlastnom výrobnom areáli už recyklujeme až 80 % nášho produkčného odpadu a vďaka našej rekondičnej službe WorldBag sme schopní znova uviesť do používania niektoré typy veľkých tašiek až šesťkrát. Recyklovateľnosť obalového výrobku závisí od použitých materiálov a od samotného obalu. Ale aj na výrobku, ktorý je v ňom zabalený, a na dostupnej infraštruktúre a riešeniach po použití na mieste, kde balenie končí. S našou rozsiahlou sieťou v dodávateľskom reťazci, dlhodobými vzťahmi s našimi výrobnými partnermi a zákazníkmi a naším partnerstvom so spoločnosťou Veolia vidíme príležitosť na skutočnú zmenu.“

Roger Beuting, riaditeľ pre rozvoj podnikania spoločnosti Veolia Netherlands:
„Víziou spoločnosti Veolia je zásobovať svet a čiastočne sa to dosahuje výrobou vysokokvalitných druhotných surovín zo zhodnotených obalov.  S našimi technickými a prevádzkovými skúsenosťami v oblasti recyklácie plastových prúdov veríme, že kombinovaním síl so spoločnosťou LC Packaging môžeme podniknúť významné kroky.  Keď sa veľké vrecia vyrábajú, navrhujú a spracovávajú správnym spôsobom, stávajú sa vysokokvalitným recyklačným produktom, a teda udržateľným produktom. Vyvinutie vhodných roztokov po použití pre tento typ balenia je určite dôležitou vecou v programe spoločnosti Veolia. Spoločnosť LC Packaging a jej zákazníci nám môžu poskytnúť oboje, čím sa z recyklácie veľkých tašiek stane príležitosť namiesto hrozby.“