Späť
Centrum správ
- Centrum správ - How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI)

iStock-1297213303.jpg

Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI)

Spoločnosť LC Packaging prichádza so svojou ročenkou Sustainability Update 2021 (Aktuálne o udržateľnosti 2021). Vo štvrtom vydaní našej digitálnej ročenky Sustainability Update se podelíme o úsilie, iniciatívy a vývoj, ktoré společnost LC Packaging a naši partneri vyvíjajú s cieľom zlepšiť životné podmienky ľudí, vytvoriť udržateľný dodávateľský reťazec, vyvíjať udržateľné riešenia pri produkcii obalov a minimalizovať náš vplyv na životné prostredie.

Vedeli ste, že sme znížili spotrebu energie nášho výrobného závodu v Južnej Afrike o 77 %? Alebo, že sme sa stali členom hnutia Women’s Empowerment Principles (Pravidlá posilňovania postavenia žien) a zaviazali sme sa spolupracovať na podpore obchodných praktík, ktoré osobitne posilňujú postavenie žien? Rok 2020 bol tiež rokom, v ktorom sme zahájili našu kampaň „Zelené kancelárie“ s primárnym cieľom naďalej znižovať našu spoločnú spotrebu vody, odpadu, energie a našu uhlíkovú stopu 2, aby sme tak prispeli k splneniu našich environmentálnych cieľov pre tok 2022.

Prečítajte si našu ročenku Sustainability Update 2021 na

Normy iniciatívy Global Reporting (GRI)

Už po druhýkrát sme v súlade s iniciatívou Global Reporting Initiative (GRI): Core Option začlenili do našej ročenky Sustainability Update komplexné správy. Štandardy hlásení o trvalej udržateľnosti GRI sú prvými a najbežnejšie prijímanými globálnymi normami pre správy o trvalej udržateľnosti. Vykazovanie podľa týchto štandardov pomáha spoločnosti LC Packaging pochopiť a informovať o našom dopade na kritické otázky udržateľnosti.

Správa spoločnosti LC Packaging iniciatíve GRI je prezentovaná vo forme LC Packaging GRI Index 2020 , v ktorej sú zhrnuté všetky verejné informácie a odkazy na príslušnú dokumentáciu a publikácie.