Náš cieľ

supporting your products

Podpora vašich výrobkov je krédo spoločnosti LC Packaging. Ponúkame vám bezpečné, spoľahlivé a ochranné prepravné obaly pre vaše cenné výrobky. Môžete profitovať z našej medzinárodnej siete a využiť všetky dostupné odborné znalosti spoločnosti LC Packaging. Máte predovšetkým istotu v tom, že výrobky a služby sú trvalo udržateľné od spoločnosti, ktorá je odhodlaná, spoľahlivá a lojálna.

Naším poslaním je byť špičkovým partnerom pre našich zákazníkov v oblasti kvalitného balenia, vedúceho vo vývoji a udržateľnosti, doplnené príkladnou orientáciou na zákazníka, zameraním na zákazníka a vysokou pridanou hodnotou.

Icon Values yellow (1).png

Naše tri základné hodnoty

Naše tri základné hodnoty ukazujú, kto sme, ako pracujeme a čo je najdôležitejšie, ako sa správame k vám, k nášmu zákazníkovi. Dbáme aj na to, aby všetci naši dlhodobí výrobní partneri konali v súlade s týmito hodnotami. Naša oddanosť, spoľahlivosť a lojalita nás urobili tým, kým sme dnes: jednotkou na trhu flexibilných prepravných obalov pre poľnohospodársky priemysel a lídrom v oblasti FIBC vriec (veľkoobjemové vrecia) pre voľne ložený tovar pre takmer každé odvetvie.