Späť
Centrum správ
- Centrum správ - LC Packaging sa zaväzuje k iniciatíve Business Ambition for 1,5 °C (firemná ambícia 1,5 °C) Pridaná hodnota nášho hodnotenia EcoVadis Platinum CSR pre našich zákazníkov. LC Packaging wins Nestlé Sustainability Award for Suppliers 2021 LC Packaging si zachováva najvyššie hodnotenie CSV spoločnosti EcoVadis : “Odmena za udržateľný záväzok” How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
LC Packaging sa zaväzuje k iniciatíve Business Ambition for 1,5 °C (firemná ambícia 1,5 °C)

iStock-1340881556.jpg

LC Packaging sa zaväzuje k iniciatíve Business Ambition for 1,5 °C (firemná ambícia 1,5 °C)

Tento mesiac sa spoločnosť LC Packaging International verejne zaviazala stanoviť vedecky podložený cieľ v súlade s kritériami stanovovania cieľov definovanými iniciatívou Science Based Targets initiative (SBTi) . Týmto záväzkom spoločnosť LC Packaging zvýšila svoju ambíciu znížiť emisie zo svojho hodnotového reťazca v súlade s cieľom 1,5 ° C. Budú nastavené ciele pre všetky zložky spoločnosti LC Packaging, vrátane všetkých obchodných zastúpení, skladov a výrobných závodov FIBC v Bangladéši a Južnej Afrike. Predpokladáme, že náš cieľ (ciele) predložíme na schválenie najneskôr v druhom štvrťroku 2022.

Dekarbonizácia – naša budúcnosť

Najnovšia správa IPCC jasne uviedla, že svet musí do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov na polovicu, do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie a zastaviť nárast globálnej teploty na 1,5 °C. Jedine takto možno potlačiť najzávažnejšie vplyvy na klimatické zmeny.

Lucas Lammers, generálny riaditeľ spoločnosti LC Packaging: „Každá krajina, spoločnosť a jednotlivec tu musia zohrať svoju úlohu. V LC Packaging berieme našu klimatickú zodpovednosť vážne. Stanovením vedecky podložených cieľov znižovania emisií si môžeme byť istí, že naše úsilie je dostatočne dôveryhodné a ambiciózne na to, aby došlo k zmene. Nielen pre nás, ale aj pre zdravie a bezpečnosť budúcich generácií.“

Do času napísania tohto článku prijalo na celom svete záväzky v súlade s firemnou ambíciou 1,5 °C iniciatívy SBTi už 1 107 spoločností.

Informácie o iniciatíve Vedecky podložené ciele (SBTi)

Iniciatíva SBTi je partnerstvom medzi CDP, iniciatívou Global Compact Organizácie spojených národov, Inštitútom svetových zdrojov (WRI) a Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Iniciatíva mobilizuje súkromný sektor, aby prevzal vedúcu úlohu v naliehavých opatreniach v klimatickej oblasti. Sprevádzaním spoločností pri stanovovaní cieľov založených na vede SBTi týmto spoločnostiam umožňuje riešiť otázky súvisiace s globálnym otepľovaním a zároveň využívať výhody a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť pri prechode na hospodárstvo s nulovými emisiami. K dnešnému dňu sa zaviazalo konať už viac ako 2 200 spoločností.

LC Packaging - Science Based Target Initiative.jpg