Trvalá udržateľnosť

No time to waste

Cesta k trvalej udržateľnosti nikdy nekončí, vždy sa nájde priestor na zlepšenie. V rámci spoločnosti LC Packaging sa zameriavame na zapojenie všetkých zainteresovaných strán do našej snahy poskytnúť trvalo udržateľné obalové riešenia, a zároveň minimalizovať dopad na životné prostredie a plytvanie cennými obalovými materiálmi. Neustále rozvíjame spôsoby, ako obohatiť komunity, v ktorých (ne)priamo pôsobíme. Naším cieľom je spolu s vami zanechať lepší svet pre budúce generácie.

Úsilie o trvalú udržateľnosť odmenené zlatým hodnotením CSR (Corporate Social Responsibility [spoločenská zodpovednosť podnikov])

Naše úsilie v oblasti trvalej udržateľnosti bolo ocenené spoločnosťou EcoVadis zlatým hodnotením CSR. Vďaka tomuto zlatému hodnoteniu teraz patríme medzi 5 % organizácií na svete s takýmto certifikátom. Od spoločnosti EcoVadis sme dostali osobitné uznanie za náš štruktúrovaný a aktívny prístup v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov vďaka našim zásadám a konkrétnym opatreniam v hlavných otázkach.

Trvalá udržateľnosť je o výdrži. Niečo, čomu rozumieme už viac ako 100 rokov.

Do budúcnosti sme vytvorili päťročný plán trvalej udržateľnosti, pozri našu Víziu trvalej udržateľnosti 2022. Každý rok vás informujeme o našom pokroku a úsilí, ktoré sme vynaložili v našej správe o trvalej udržateľnosti.

Prečítajte si našu revidovanú správu o trvalej udržateľnosti za rok 2019.

Revidovaná správa o trvalej udržateľnosti za rok 2019

Prečítajte si viac

Globálne ciele

Globálne ciele

Oblasti záväzkov spoločnosti

Ako hrdý člen globálnej dohody OSN (UN Global Compact, UNGC) sme odhodlaní prispievať ku globálnym cieľom a presadzovať desať zásad týkajúcich sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Vytvorili sme rôzne ciele pre každú z týchto štyroch oblastí angažovanosti, ktoré sme začlenili do našej dennej obchodnej agendy, aby sme zlepšili náš environmentálny, ekonomický a spoločenský vplyv a zároveň dosiahli nejaký zisk.

Prečítajte si našu víziu udržateľnosti 2022
people supply chain solutions.PNG
bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling
LC supports foundation logo

podporujeme naše komunity

Nadácia LC Supports Foundation prispieva k zlepšeniu blahobytu a životného prostredia krajín, v ktorých je spoločnosť LC Packaging priamo alebo nepriamo aktívna v najširšom slova zmysle. Navštívte webové stránky, aby ste sa dozvedeli viac.