Výročná správa

Naše úspechy každoročne sumarizujeme vo výročnej správe. Nižšie nájdete výročnú správu z roku 2019 (a predchádzajúce správy) o našich najnovších úspechoch, kľúčových číslach, úsilí o trvalú udržateľnosť, našich výrobných zariadeniach, dôveryhodných výrobných partneroch a našich vlastných odborníkoch na balenie.

Výročná správa za rok 2019

Prečítajte si viac

Výročná správa za rok 2018

Prečítajte si viac

Výročná správa za rok 2017

Prečítajte si viac

Výročná správa za rok 2016

Prečítajte si viac

Výročná správa za rok 2015

Prečítajte si viac

Sustainability Update 2019

Prečítajte si viac