LC Partner Stories

V spoločnosti LC Packaging si ceníme dlhodobé partnerstvá s výrobnými partnermi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi. Veríme, že vždy existuje priestor na inováciu a vývoj v súvislosti so získavaním, navrhovaním, výrobou a vytváraním riešení pre použité produkty, a spolupracujeme s partnermi, ktorí nám v tom pomáhajú. V sekcii Príbehy partnerov LC uvádzame zoznam projektov a iniciatív, na ktorých pracujeme s našimi overenými partnermi.

Waste Pickers of Dhaka

Prinášame zdravú budúcnosť pre zberačov odpadu z Dhaky v spolupráci s organizáciou Grambangla Unnayan Committee

V spolupráci s miestnym partnerom Grambangla a organizáciou Childhope UK spoločnosť LC Packaging vyvinula program na rozvoj zručností pre zberačov odpadu zo skládky Mutuail v meste Dháka v Bangladéši, aby si mohli nájsť dôstojné zamestnanie vo vhodnom sektore. Spoločnosť LC Packaging podporuje tento projekt prostredníctvom nadácie LC Supports Foundation.

Čítat' viac
making LC loops

Premena veľkoobjemových vriec na ďalšie veľkoobjemové vrecia v spolupráci so spoločnosťou Starlinger & Co, GmbH

Aby bolo možné premeniť veľkoobjemové vrecia na ďalšie veľkoobjemové vrecia, spoločnosti LC Packaging a Starlinger & Co. GmbH spojili sily pri vývoji „recyklovaného obalu“ v prípade veľkoobjemových vriec (FHKM – flexibilného kontajneru na prepravu voľne loženého tovaru) vyrobených z polypropylénovej (PP) látky. Jedinečného programu, ktorý zahŕňa takmer všetky fázy životného cyklu FHKM, ako sú výroba, používanie, obnova, pranie a recyklácia.

Čítat' viac