Späť
Centrum správ
- Centrum správ - Pridaná hodnota nášho hodnotenia EcoVadis Platinum CSR pre našich zákazníkov. LC Packaging wins Nestlé Sustainability Award for Suppliers 2021 LC Packaging si zachováva najvyššie hodnotenie CSV spoločnosti EcoVadis : “Odmena za udržateľný záväzok” How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards

DBPL Sedex Responsible Business Awards

Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards

Spoločnosť Dutch-Bangla Pack Ltd. (DBPL) bola nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards 2020, ktoré prezentuje najlepšie programy zodpovedného získavania surovín a širšie iniciatívy v oblasti udržateľnosti. Nominácie na ocenenie boli stanovené na základe úrovne inovácie, miery dopadu a implementácie, možnosti replikovania a transparentnosti komunikácie a napredovania.

Najlepší program v oblasti zdravia a bezpečnosti práce

Program záväzkov voči zamestnancom spoločnosti DBPL bol nominovaný v kategórii „Najlepší program v oblasti zdravia a bezpečnosti práce (dodávatelia)“. Iniciatíva Sedex má 60 000 členov v 180 krajinách. Spoločnosť LC Packaging je členom iniciatívy Sedex a DBPL je zaregistrovaná ako výrobný závod spoločnosti LC Packaging. Aby sme mohli byť nominovaní v tejto kategórii, musí závod patriť medzi 3 najlepších lídrov v oblasti zdravia a bezpečnosti práce.

Program záväzkov voči zamestnancom

Program záväzkov voči zamestnancom spoločnosti Dutch-Bangla Pack Ltd. sa skladá zo 7 oblastí a rieši množstvo výziev z oblasti zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov v Bangladéši a lokálnej komunity:

  • Dohoda o ochrane zdravia (zdravotné poistenie)
  • Zdravotná pomoc v závode
  • Program očkovania
  • Zahrnutie žien
  • Obchod Happy Shop (supermarket, v ktorom môžu zamestnanci DBPL nakupovať za férové ceny a na úver)
  • Kútik Happy Kids (detský kútik pre zamestnancov DBPL)
  • Iniciatíva Waste Pickers podporovaná nadáciou LC Supports Foundation
Ceremoniál odovzdávania cien odložený

Z dôvodu prepuknutia pandémie koronavírusu bola konferencia Sedex Conference 2020 na mieste podujatia zrušená a bude sa konať online. Večerný raut plánovaný na 18. marca v centrále sa odkladá na „neskôr v tomto roku“.

O spoločnosti Dutch-Bangla Pack Ltd.

Spoločnosť Dutch-Bangla Pack Ltd. (DBPL) je spoločnosť typu joint venture založená v roku 2007. Spoločnosť LC Packaging je vlastníkom 50 % akcií a držiteľmi zvyšných 50 % sú miestni akcionári. DBPL je popredným výrobcom FHKM v Bangladéši a v súčasnosti vyrába FHKM pre farmaceutický priemysel, potravinárstvo, prepravný priemysel, iný priemysel, laminované FHKM a HDPE/LDPE vložky.

Záväzok spoločnosti DBPL v zmysle kvality, bezpečnosti a efektívnosti podčiarkuje nielen program záväzkov voči zamestnancom, ale aj získané certifikáty ako ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO 14001, FSSC 22000 a SA 8000. Získaním uvedených certifikátov sa spoločnosť DBPL stala prvým a jediným výrobcom FHKM na svete, ktorý získal všetky tieto certifikáty súčasne.