DBPL Sedex Responsible Business Awards

Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards

Spoločnosť Dutch-Bangla Pack Ltd. (DBPL) bola nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards 2020, ktoré prezentuje najlepšie programy zodpovedného získavania surovín a širšie iniciatívy v oblasti udržateľnosti. Nominácie na ocenenie boli stanovené na základe úrovne inovácie, miery dopadu a implementácie, možnosti replikovania a transparentnosti komunikácie a napredovania.

Najlepší program v oblasti zdravia a bezpečnosti práce

Program záväzkov voči zamestnancom spoločnosti DBPL bol nominovaný v kategórii „Najlepší program v oblasti zdravia a bezpečnosti práce (dodávatelia)“. Iniciatíva Sedex má 60 000 členov v 180 krajinách. Spoločnosť LC Packaging je členom iniciatívy Sedex a DBPL je zaregistrovaná ako výrobný závod spoločnosti LC Packaging. Aby sme mohli byť nominovaní v tejto kategórii, musí závod patriť medzi 3 najlepších lídrov v oblasti zdravia a bezpečnosti práce.

Program záväzkov voči zamestnancom

Program záväzkov voči zamestnancom spoločnosti Dutch-Bangla Pack Ltd. sa skladá zo 7 oblastí a rieši množstvo výziev z oblasti zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov v Bangladéši a lokálnej komunity:

  • Dohoda o ochrane zdravia (zdravotné poistenie)
  • Zdravotná pomoc v závode
  • Program očkovania
  • Zahrnutie žien
  • Obchod Happy Shop (supermarket, v ktorom môžu zamestnanci DBPL nakupovať za férové ceny a na úver)
  • Kútik Happy Kids (detský kútik pre zamestnancov DBPL)
  • Iniciatíva Waste Pickers podporovaná nadáciou LC Supports Foundation
Ceremoniál odovzdávania cien odložený

Z dôvodu prepuknutia pandémie koronavírusu bola konferencia Sedex Conference 2020 na mieste podujatia zrušená a bude sa konať online. Večerný raut plánovaný na 18. marca v centrále sa odkladá na „neskôr v tomto roku“.

O spoločnosti Dutch-Bangla Pack Ltd.

Spoločnosť Dutch-Bangla Pack Ltd. (DBPL) je spoločnosť typu joint venture založená v roku 2007. Spoločnosť LC Packaging je vlastníkom 50 % akcií a držiteľmi zvyšných 50 % sú miestni akcionári. DBPL je popredným výrobcom FHKM v Bangladéši a v súčasnosti vyrába FHKM pre farmaceutický priemysel, potravinárstvo, prepravný priemysel, iný priemysel, laminované FHKM a HDPE/LDPE vložky.

Záväzok spoločnosti DBPL v zmysle kvality, bezpečnosti a efektívnosti podčiarkuje nielen program záväzkov voči zamestnancom, ale aj získané certifikáty ako ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO 14001, FSSC 22000 a SA 8000. Získaním uvedených certifikátov sa spoločnosť DBPL stala prvým a jediným výrobcom FHKM na svete, ktorý získal všetky tieto certifikáty súčasne.