Sustainability Environment.jpg

Dokumenty & správy

Sme zaviazaní k najvyšším štandardom spoločenskej, environmentálnej zodpovednosti a etického správania. Rovnako ako od našich vlastných výrobných závodov, aj od našich výrobných partnerov očakávame to isté. Aby sme zaručili, že vaše obalové riešenia budú vytvorené podľa týchto vysokých štandardov, zaviedli sme Kódex správania pre globálnych dodávateľov (CoC). CoC predpisuje hodnoty a zásady, ku ktorým sme sa zaviazali na celom svete. Všetci naši výrobní partneri sú povinní podpísať CoC a predložiť dôkaz o zhode. Náš Kódex správania sa globálnych dodávateľov si môžete prečítať tu.

Aktualizácia trvalej udržateľnosti

čítať viac

Vízia trvalej udržateľnosti do roku 2022

čítať viac

Brožúra o udržateľnosti

čítať viac

Certifikáty, politiky a vyhlásenia

čítať viac

LC Packaging etický kódex

čítať viac