Naše partnerstvá

Dlhodobé Partnerstvá

GRI 102-12

Výrobnými Partnermi

V spoločnosti LC Packaging si ceníme dlhodobé Partnerstvá s Výrobnými partnermi. Viac ako 25-ročné partnerstvá vám poskytujú skvelé výhody a záruky, napríklad:

  • zvýšenú efektivitu a komunikáciu,
  • neustály vývoj a zlepšovanie (produktov),
  • trvalo udržateľné procesy podnikania,
  • širšie zdieľanie poznatkov a skúseností,
  • centralizované činnosti dodávateľskej siete,
  • pocit zodpovednosti, ktorý funguje oboma smermi,
  • neustále vysokú kvalitu a štandardy.
Production partners.JPG

Globálny kódex správania sa dodávateľa

Spoločnosť LC Packaging je viazaná najvyšším štandardom spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti a etického správania a očakávame, že rovnako ako sme v našich vlastných výrobných závodoch, budú aj naši obchodní partneri zaviazaní rovnako. Aby sme zaručili vytváranie vašich obalových riešení v súlade s týmto vysokým štandardom, zaviedli sme Kódex správania pre globálnych dodávateľov (Code of Conduct, CoC). Náš kódex CoC predpisuje hodnoty a zásady, ku ktorým sme sa zaviazali v rámci celého sveta. Od všetkých našich výrobných partnerov sa očakáva, že podpíšu CoC a poskytnú dôkaz o súlade. Tiež vyžadujeme členstvo v organizácii SEDEX a audit SMETA.

Trvalo udržateľné partnerstvá

Sme presvedčení, že vždy existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o získavanie, výrobu a hľadanie riešení pre následné použitie našich výrobkov. Preto spoločnosť LC Packaging aktívne hľadá trvalo udržateľné partnerstvá s cieľom ďalej rozvíjať a dosahovať ciele v oblasti trvalej udržateľnosti.