Späť
Centrum správ
- Centrum správ - Pridaná hodnota nášho hodnotenia EcoVadis Platinum CSR pre našich zákazníkov. LC Packaging wins Nestlé Sustainability Award for Suppliers 2021 LC Packaging si zachováva najvyššie hodnotenie CSV spoločnosti EcoVadis : “Odmena za udržateľný záväzok” How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021

Sustainability

Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021

Pokiaľ ide o náš progres a aktivity smerujúce k regulárnej a udržateľnej budúcnosti sveta, je spoločnosť LC Packaging, ako člen iniciatívy OSN Global Compact (UNGC), transparentná. Predložili sme teda výročnú správu o progrese (CoP), ktorej dôsledkom je pokračovanie nášho rozšíreného členstva v UNGC.

Spoločnosť LC Packaging sa zaviazala podporovať a dodržiavať ciele UNGC pre trvalo udržateľný rozvoj. V našej vízii udržateľnosti pre rok 2022 sme identifikovali štyri oblasti, v ktorých sa zaväzujeme k rôznym cieľom založeným na desiatich zásadách UNGC pre podnikateľskú činnosť v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Tieto ciele sú pevne zakomponované do každodennej pracovnej agendy spoločnosti LC Packaging s cieľom posilniť náš vplyv v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti.

Viac o našich minuloročných iniciatívach zameraných na udržateľnosť, resp. o cieľoch udržateľnosti spoločnosti LC Packaging, sa dozviete v našej správe o progrese pre UNGC a v našej vízii udržateľnosti pre rok 2022.