Sustainability - Meeting in Nature.jpg

LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN

LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN LC Packaging sa zaväzuje podporovať a obhajovať desať zásad globálnej dohody OSN o obchodných a ľudských právach vrátane otázok, ako sú ľudské práva, ochrana práce, životné prostredie a boj proti korupcii. Stanovili sme rôzne ciele, ktoré sme úspešne začlenili do každodennej činnosti spoločnosti LC Packaging, aby sme zlepšili náš environmentálny, ekonomický a sociálny vplyv.

Naša prioritná účasť na globálnom dohovore OSN

Sme hrdí na to, že sme odhodlaní byť členmi Globálnej dohody OSN, a preto zabezpečujeme transparentnosť našich aktivít a rozvoja smerom k spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre svet. Týmto spôsobom sme už pripravili našu výročnú hodnotiacu správu o pokroku, v dôsledku čoho bola spoločnosť LC Packaging označená za kľúčového člena globálnej dohody OSN. Podrobnosti o našich ďalších iniciatívach v oblasti trvalej udržateľnosti za posledný rok možno nájsť v správe OSN o globálnom kompaktnom výročnom hodnotení pokroku: správa UNGC CoP a ďalšie informácie o cieľoch udržateľnosti LC Packaging nájdete v dokumente Sustainability Vision 2022.