Späť
Centrum správ
- Centrum správ - How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN

Sustainability - Meeting in Nature.jpg

LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN

LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN LC Packaging sa zaväzuje podporovať a obhajovať desať zásad globálnej dohody OSN o obchodných a ľudských právach vrátane otázok, ako sú ľudské práva, ochrana práce, životné prostredie a boj proti korupcii. Stanovili sme rôzne ciele, ktoré sme úspešne začlenili do každodennej činnosti spoločnosti LC Packaging, aby sme zlepšili náš environmentálny, ekonomický a sociálny vplyv.

Naša prioritná účasť na globálnom dohovore OSN

Sme hrdí na to, že sme odhodlaní byť členmi Globálnej dohody OSN, a preto zabezpečujeme transparentnosť našich aktivít a rozvoja smerom k spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre svet. Týmto spôsobom sme už pripravili našu výročnú hodnotiacu správu o pokroku, v dôsledku čoho bola spoločnosť LC Packaging označená za kľúčového člena globálnej dohody OSN. Podrobnosti o našich ďalších iniciatívach v oblasti trvalej udržateľnosti za posledný rok možno nájsť v správe OSN o globálnom kompaktnom výročnom hodnotení pokroku: správa UNGC CoP a ďalšie informácie o cieľoch udržateľnosti LC Packaging nájdete v dokumente Sustainability Vision 2022.