Globálne ciele

V našej každodennej činnosti veríme, že LC Packaging má priamy vplyv na 4 zo 17 globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja definovaných Organizáciou Spojených národov v roku 2015. Sme hrdí, že aktívne prispievame k týmto cieľom.

Ako hrdý člen UNGC sme transparentní, pokiaľ ide o náš pokrok a aktivity smerom k spravodlivej a udržateľnej budúcnosti na celom svete. Preto sme predložili našu výročnú správu o pokroku (CoP), na základe ktorej sa spoločnosť LC Packaging stala rozšíreným členom UNGC. Prečítajte si našu správu o CoP UNGC

Global Goals 2.JPG

Naše Ambícia 2030 bola porovnaná s Agendou 2030 OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Aktívne prispievame k 4 zo 17 globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ale aj nepriamo. Celkovo sa dotýkame 16 zo 17 SDG.

SDG Impact Mapping DEF.png