Späť
Centrum správ
- Centrum správ - LC Packaging sa zaväzuje k iniciatíve Business Ambition for 1,5 °C (firemná ambícia 1,5 °C) Pridaná hodnota nášho hodnotenia EcoVadis Platinum CSR pre našich zákazníkov. LC Packaging wins Nestlé Sustainability Award for Suppliers 2021 LC Packaging si zachováva najvyššie hodnotenie CSV spoločnosti EcoVadis : “Odmena za udržateľný záväzok” How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
LC Packaging documents and reports 2021

Documents en Reports.JPG

LC Packaging documents and reports 2021

At LC Packaging, we are proud to share our initiatives and results. We do so in various documents and reports. Please find a selection of some our most important documents and reports published in 2021 below.

Annual Report 2020

Sustainability Update 2021

Global Reporting Initiative Index 2020

Annual Report 2020

We present the results of the past year as well as many exciting developments in our Annual Report. Read all about our most recent accomplishments, key figures, sustainability efforts, our production facilities, trusted production partners and our packaging specialists in our Annual Report 2020.

Read Annual Report 2020

Sustainability Update 2021

Every year, we publish our Sustainability Update to keep you informed of our progress towards our Sustainability Vision 2022. In this digital magazine, we summarise the efforts, initiatives and developments deployed by LC Packaging and our partners to improve the well-being of people, to create supply chain sustainability, to develop sustainable packaging solutions and to minimise our impact on the environment.

Read Sustainability Update 2021

Global Reporting Initiative Index 2020

In complying with the Global Reporting Initiative (GRI) Core Option we conduct extensive reporting on our sustainability initiatives. GRI Sustainability Reporting Standards are the first and most widely adopted global standards for sustainability reporting. These standards help LC Packaging to understand and communicate our impact on critical sustainability issues. The LC Packaging GRI Index summarises all disclosures and links to relevant documentation and publications.

Read Global Reporting Initiative Index 2020