Späť
Centrum správ
- Centrum správ - Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) adopted by European Parliament Fourth Platinum EcoVadis CSR Rating For Royal LC Packaging LC Packaging becomes Royal LC Packaging LC Packaging Obtains QA-CER Certification for Recycled Material An update on the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) LC Packaging’s Science-Based Emission Reduction Targets validated by the SBTi M.B. Nieuwenhuijse and LC Packaging prevent 50,000 kg of plastic from entering the ocean LC Packaging, PET Recycling Team, Starlinger and Velebit close the loop with Big Bags made from recycled Big Bags LC Packaging acquires a minority share of Bluepack, Denmark LC Packaging Launches Living Wage Programme for Key Partners LC Packaging publishes new and improved Sustainability Update 2023 First Closed Loop Recycling Solution For FIBCs LC Packaging Launches LC Carbon Footprint Calculator For FIBCs LC Packaging Signs European Commission Sustainable Consumption Pledge Third consecutive Platinum EcoVadis CSR rating for LC Packaging Partnership for distribution and production in the DRC LC Shankar Officially Opens New Production Facility GHG Inventory 2021: Impact on climate change LC Packaging featured in Africa Outlook Magazine LC Packaging acquires Karl Weiterer GmbH [Interview] Incorporating sustainability in Packaging LC Packaging UK member of Textile Recycling Association LC Packaging UK retains BRC accreditation at AA rating LC Packaging BE starts construction Sustainability Update 2022 (GRI Compliant) now available online! LC Packaging conducts UN Global Compact Advanced Communication on Progress Report 2022 LC Packaging launches 2030 Ambition: our contribution to a world without waste LC Packaging adopts B-BBEE codes stimulating inclusion Hagens Verpakkingen Starts Strategic Partnership With Fruitmasters 30% Recycled Content in LC Packaging FIBCs LC Packaging introduces Young LC programme for young talents M.B. Nieuwenhuijse and LC Packaging introduce plastic neutral net bags Second Sustainable FIBC Virtual Conference set for Thursday 19 May 2022 LC Packaging posilňuje sieť BICEPS Annual Report 2021 now available online A Fair Day’s Pay for a Hard Day’s Work LC Packaging Joins Dutch Standards Committee (NEN) and ISO 21898 Working Group LC Packaging commits to Plastic Pact NL LC Packaging takes new step in rPP with Healix LC Packaging sa zaväzuje k iniciatíve Business Ambition for 1,5 °C (firemná ambícia 1,5 °C) Pridaná hodnota nášho hodnotenia EcoVadis Platinum CSR pre našich zákazníkov. LC Packaging wins Nestlé Sustainability Award for Suppliers 2021 LC Packaging si zachováva najvyššie hodnotenie CSV spoločnosti EcoVadis : “Odmena za udržateľný záväzok” How record-breaking freight rates and delays influence the packaging industry The impact and development of the Polypropylene scarcity LC Packaging documents and reports 2021 Expanding our production capacity Už sme online! Ročenka Sustainability Update 2021 (v súlade s GRI) New location for reuse and recycling service WorldBag The sustainable future of our FIBCs: trends and developments Spoločnosť LC Packaging vypracovala v rámci iniciatívy OSN Global Compact Advanced správu o progrese za rok 2021 Sustainable Partnerships: Sustainable Waste Management using rPP Big Bags LC Packaging predstavuje výročnú správu 2020 Stratégia zásobovania a operácie dodávateľského reťazca v časoch neistoty: ako zvládnuť situácie, ako je pandémia COVID – 19 Program LC Packaging Remote Audit: audity a návštevy tovární sú teraz k dispozícii online! V centre pozornosti: Dutch-Bangla Pack Ltd. Opätovné použitie pred recykláciou: ako predĺžiť životný cyklus vašich FIBC K dispozícii na požiadanie : Udržateľná virtuálna konferencia FIBC Aké výhody majú zákazníci z nášho nového najmodernejšieho ústredia v holandsku? Inovatívne partnerstvá: definovanie dokonalého veľkého vaku pre automatizované plniace systémy LC Packaging proudly obtains EcoVadis Platinum CSR rating LC Packaging’s Bangladeshi production facility SA 8000 recertified LC Packaging v diskusii s výborom na konferencii o udržateľnosti 2020 EcoVadis LC Packaging pripravila správu o hodnotení do roku 2020 pre globálnu dohodu OSN Spoločnosť LC Packaging nominovaná na ocenenie Sedex Responsible Business Awards Spoločnosti LC Packaging a Veolia Netherlands sa podieľajú na minimalizácii odpadu súvisiaceho s flexibilným balením v celosvetovom meradle
LC Packaging posilňuje sieť BICEPS

LC Packaging joins BICEPS Network.jpg

LC Packaging posilňuje sieť BICEPS

29. Marec 2022

LC Packaging International spája svoje sily s cieľom urýchliť prechod v globálnom sektore lodnej dopravy smerom k väčšej udržateľnosti. Tento mesiac sa spoločnosť LC Packaging International oficiálne pripojila k sieti BICEPS Network : globálnej sieti riadenej dopytom, ktorá podporuje udržateľné zmeny v sektore lodnej dopravy prostredníctvom spolupráce odosielateľov. BICEPS je skratka pre „Boosting I nitiatives for Collaborative E mission-reduction with the Power of S hippers “ .

Vytvorením globálnej siete s dostatočným objemom na trhu môže ovplyvňovať a riadiť zmeny. Okrem toho sa, BICEPS prostredníctvom aktívneho dialógu medzi ponukou a dopytom odosielateľov s vlastníkmi lodí, partnermi reťazcov a poskytovateľmi riešení, zameriava na urýchlenie a rozšírenie trhových inovácií a udržateľných iniciatív. Konkrétne sa sieť zameriava na vytváranie vplyvu na:

  • zníženie emisií CO 2 , síry a čierneho uhlíka;
  • spracovanie (palubného) odpadu;
  • vplyv biodiverzity o.i. balastových vôd a;
  • programy na konci životného cyklu plavidiel.

Spojenie síl s rovesníkmi

Aby spoločnosti skutočne zasiahli, musia spojiť svoje sily. Spolupráca odosielateľov popri LC Packaging zahŕňa odosielateľov ako FrieslandCampina, Lamb Weston / Meijer, DSM, Almatis, Elkem, Farm Frites, Corbion a VION Food Group.

„Spoločnosť LC Packaging si vo svojom hodnotovom reťazci stanovila za cieľ znížiť do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov o 50 %. To zahŕňa zníženie emisií súvisiacich s dopravou, najmä námornou nákladnou dopravou. Pripojením sa k sieti BICEPS sa môžeme učiť a pripojiť sa k rovesníkom v lobovaní za udržateľnejšie zásielky, porozumieť viac udržateľnemu vývoju v sektore lodnej dopravy a využívať systém hodnotenia BICEPS na prijímanie udržateľnejších rozhodnutí v oblasti dopravy. Abhishek Kumar, Manažér dodávateľského reťazca, LC Packaging International.

O sieti BICEPS NETWORK

Sieť BICEPS je sieť globálnych odosielateľov (vlastníkov nákladu), ktorí spájajú svoje sily s cieľom urýchliť dekarbonizáciu námornej dopravy. Využívajú silu dopytu prostredníctvom svojich globálnych procesov obstarávania na stimuláciu a odmeňovanie námorných dopravcov, aby podnikli kroky pri implementácii riešení udržateľnosti. Sieť Biceps urýchľuje dialóg medzi príslušnými aktérmi v reťazci s cieľom podporiť prijatie udržateľných inovácií pripravených na trh v sektore lodnej dopravy.

Dopravcovia v tejto sieti sa spoja, aby zorganizovali silu dopytu po trvalo udržateľných zlepšeniach v námornej doprave. Sieť BICEPS vyvinula systém hodnotenia, ktorý hodnotí námorné lode podľa ich výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Tento systém hodnotenia podporuje rozhodovanie v procesoch globálneho zadávania námorných zásielok prepravcov s ohľadom na udržateľnosť. 

logo-small2.jpg

Cieľom siete BICEPS je podporiť inovácie v prepravnom reťazci. Organizovaním aktívneho dialógu medzi ponukou a dopytom stimulujeme a urýchľujeme rozširovanie inovácií pripravených na trh a udržateľných iniciatív. Dôraz je kladený na posilnenie pilotného projektu na uplatnenie na trhu (ukážky), čo výrazne prispeje k udržateľným zlepšeniam v odvetví lodnej dopravy.

Sieť je iniciatívou globálnych dopravcov/vlastníkov nákladu, ktorí spolupracujú pri stimulovaní námorných prepravcov, aby postupovali rýchlejšie pri prijímaní udržateľných postupov vo svojich operáciách. Sieť BICEPS je riadená neziskovou nadáciou s predstavenstvom pozostávajúcim zo zástupcov (manažéri globálneho dodávateľského reťazca a logistiky) zúčastnených spoločností.