Váš partner v trvalo udržateľných obalových riešeniach od roku 1923

Veríme, že kvalita je omnoho viac než len pevnosť nášho balenia. Je to balenie ako celok. Nejde len o materiály, ktoré používame, kvalitu dopravy a skladovania či kvalitu služieb, ktoré poskytujeme, ale tiež o pracovné podmienky, v ktorých sa naše balenia vyrábajú, a v znižovaní nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Numbers graphic_12042021.png
button_arrow-right.png

Výročná správa 2020

Naše úspechy každoročne sumarizujeme vo výročnej správe. Prečítajte si viac o našich najnovších úspechoch, kľúčových číslach, úsilí o udržateľnosť, našich výrobných zariadeniach, dôveryhodných výrobných partneroch a našich vlastných expertov na obaly vo výročnej správe 2019.

Prečítajte si viac