Náš záväzok

Spoločnosť LC Packaging sa zaväzuje prispievať k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG’s). V našej Vízii trvalej udržateľnosti do roku 2022 sme identifikovali štyri oblasti angažovania, založené na desiatich zásadách týkajúcich sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Vytvorili sme rôzne ciele pre každú z týchto štyroch oblastí angažovanosti. Začlenili sme tieto oblasti záväzkov do svojich každodenných obchodných činností na zlepšenie vplyvu na životné prostredie, hospodárstvo aj spoločnosť, pričom zároveň dosahujeme zisk.

Prečítajte si všetko o našich štyroch oblastiach angažovanosti.
Asset 3.png

UN Global Compact CoP 2019 Report

Čítaj viac

Vízia trvalej udržateľnosti do roku 2022

Čítaj viac