Aktualitet

LC Packaging Corona Virus Implications - Ladda ner

Miljö

LC Packaging Statement on Packaging Waste - Download
LC Packaging Water, Biodiversity and Local Pollution Policy (summary) - Download
LC Packaging Sustainable Consumption Policy (summary) - Download
LC Packaging Materials, Chemicals and Waste Policy (summary) - Download
LC Packaging Energy Consumption and Greenhouse Gas Emission Policy (summary) - Download
LC Packaging Customer Health and Safety Policy (summary) - Download

Arbetsrutiner

LC Packaging Employee Occupational Health & Safety Policy (summary) - Download
LC Packaging Discrimination & Harassment Policy (summary) - Download
LC Packaging Human Rights Policy (summary) - Download
LC Packaging Performance and Career Development Policy (summary) - Download
LC Packaging Working Conditions Policy (summary) - Download

Hållbara inköp

LC Packaging Sustainable Supply Chain Policy (summary) - Download

Affärsetik

LC Packaging Code of Conduct - Download
LC Packaging Supplier Code of Conduct - Download
LC Packaging Business Ethics Policy (summary) - Download
LC Packaging Information Security Management System Policy (summary) - Download
LC Packaging Data Subject Access Request - Download
LC Packaging Marketing and Labelling Policy (summary) - Download
LC Packaging Sanctions Policy (summary) - Download

AttentionGrabber.png
Kontakt

Låt oss skapa kontakt!

Att stödja era produkter är vad vi på LC Packaging gör. Vi erbjuder er säker, tillförlitlig och kvalitativ transportförpackningar för dina dyrbara produkter. Du kan dra nytta av vårt internationella nätverk samt få tillgång till vår expertis inom LC Packaging. Våra förpackningsexperter är redo att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att finna den perfekta hållbara förpackningslösning för dina produkter. Vi kan erbjuda dig ett brett utbud av förpackningar med hög kvalitet i wellpapp och kartong som skyddar dina värdefulla produkter.

Kontaktformulär Vårt kontor