Aktualitet

LC Packaging Corona Virus Implications - Ladda ner

Miljö

LC Packaging Packaging vs Waste - Ladda ner
LC Packaging Water, Biodiversity and Local Pollution Policy (sammanfattning) – Ladda ner
LC Packaging Sustainable Consumption Policy (sammanfattning) - Ladda ner
LC Packaging Materials, Chemicals and Waste Policy (sammanfattning) - Ladda ner
LC Packaging Energy Consumption and Greenhouse Gas Emission Policy (sammanfattning) - Ladda ner
LC Packaging Customer Health and Safety Policy (sammanfattning) – Ladda ner

Arbetsrutiner

LC Packaging Employee Occupational Health & Safety Policy (sammanfattning) – Ladda ner
LC Packaging Discrimination & Harassment Policy (sammanfattning) – Ladda ner
LC Packaging Human Rights Policy (sammanfattning) – Ladda ner
LC Packaging Performance and Career Development Policy (sammanfattning) – Ladda ner
LC Packaging Working Conditions Policy (sammanfattning) – Ladda ner

Hållbara inköp

LC Packaging Sustainable Supply Chain Policy (sammanfattning) – Ladda ner

Affärsetik

LC Packaging Code of Conduct – Ladda ner
LC Packaging Supplier Code of Conduct - Ladda ner
LC Packaging Business Ethics Policy (sammanfattning) – Ladda ner
LC Packaging Information Security Management System Policy (sammanfattning) – Ladda ner
LC Packaging Data Subject Access Request – Ladda ner
LC Packaging Marketing and Labelling Policy (sammanfattning) - Ladda ner
LC Packaging Sanctions Policy (sammanfattning) - Ladda ner

AttentionGrabber.png
Kontakt

Låt oss skapa kontakt!

Att stödja era produkter är vad vi på LC Packaging gör. Vi erbjuder er säker, tillförlitlig och kvalitativ transportförpackningar för dina dyrbara produkter. Du kan dra nytta av vårt internationella nätverk samt få tillgång till vår expertis inom LC Packaging. Våra förpackningsexperter är redo att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att finna den perfekta hållbara förpackningslösning för dina produkter. Vi kan erbjuda dig ett brett utbud av förpackningar med hög kvalitet i wellpapp och kartong som skyddar dina värdefulla produkter.

Kontaktformulär Vårt kontor