Ledarskap

Möta vår ledning

GRI 102-18, 102-23

CEO - Lucas Lammers

“Kära besökare,

Det är ett sant nöje att välkomna dig till vår hemsida. Tillsammans med mina medarbetare ser jag fram emot att hjälpa dig att hitta den perfekta förpackningslösningen för dig. Vårt familjeföretag har varit aktivt inom förpackningsindustrin under fyra generationer, ända sedan min farfarsfar grundade företaget 1923. Under årens lopp har vi gjort väsentliga utvidgningar av vårt utbud av tjänster, men vi har alltid fortsatt att fokusera på förpackningsindustrin. Som marknadsledare inom flexibla transportförpackningar för jordbrukssektorn, och ledare inom storsäckar för bulkvaror inom praktiskt taget varje bransch, är vi den perfekta partnern för att leverera den utomordentliga service du och dina produkter förtjänar över hela världen. Du hittar all information du behöver på vår hemsida eller genom att kontakta oss direkt. Vi ser fram emot att hjälpa dig att hitta den rätta förpackningslösningen för din värdefulla produkt.” – Lucas Lammers, VD

Edwin de Bruin
Ekonomichef

Nick Jansen
Chef, Europa

Marcel Schouten
Chef, flexibla bulkförpackningar

Boudewijn van Fraassen
Chef, jordbruksförpackningar