Karriär

Inspireras av
det företag
du arbetar för

Att arbeta på LC Packaging innebär att du arbetar på ett fjärde generationens familjeägt företag med begåvade, engagerade, tillförlitliga, lojala och passionerade medarbetare. Du kommer ofta att träffa på medarbetare som har jobbat hos oss i många år eftersom de uppskattar vår familjekultur och sina medarbetare. Vi värderar vår informella arbetsmiljö med dess rättframma mentalitet och lättillgängliga medarbetare på varje nivå inom företaget. Kommer du att stiga in på VD Lucas Lammers kontor snart?

Din karriär på LC Packaging

LC Packaging erbjuder många karriärmöjligheter, det är bara att fråga. Som ett steg i vidareutvecklingen byter våra medarbetare regelbundet positioner genom att göra en sidoförflyttning eller röra sig uppåt på karriärstegen. Får vi kanske välkomna dig till LC-familjen snart? Se våra lediga platser här.

Vill du fortfarande bli en del av vårt team trots att det inte finns några lediga platser som passar dig just nu? Du kan alltid skicka in en spontan jobbansökan! Gör en ansökan genom att fylla i det här formuläret.

LC Packaging International B.V. är en arbetsgivare som står för jämlikhet. Vi kommer inte att diskriminera och kommer att vidta skarpa åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer diskriminering vid anställning, rekrytering, marknadsföring, kompensation, uppsägning, befordran och andra anställningsvillkor mot någon anställd eller arbetssökande på grund av ras, hudfärg, kön, ursprung, ålder, religion, tro, funktionshinder, veteranstatus, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Lediga platser

Vacancies

Om LC Packaging

Vår historia