Globala mål


I vår dagliga verksamhet har LC Packaging en direkt inverkan på 4 av 17 Globala mål för hållbar utveckling, som definierats av FN. Vi är stolta över att aktivt bidra till dessa mål och vara medlem i FN:s Global Compact.

Hållbarhet är en pågående process. För att ytterligare förbättra människors välbefinnande, skapa en hållbar distributionskedja, utveckla hållbara förpackningslösningar och minimera miljöpåverkan, har LC Packaging satt upp 14 mål för 5 år. Läs mer i LC Packaging Sustainability Vision 2022.

global goals.jpg