Vårt arbetssätt

Kvalitet och ansvar

Fördelar för dig

Som ett fjärdegenerationens familjeföretag sätter vi värde på personliga kontakter. Med dig, vår kund, men också med våra betrodda produktionspartners. Att arbeta med LC Packaging har följande fördelar:

  • Jämn kvalitet och ansvarsfull tillverkning
  • Följer strikta policyer, certifikat och regler
  • Egen internationella kvalitetsavdelning
  • Ett stabilt internationellt nätverk som ger dig lokal service
  • Dedikerade kundansvariga med breda kunskaper om våra förpackningar för din bransch
  • Säsongsanpassad flexibilitet för dina beställningar
  • Just-in-time-leveranser även under högsäsong
  • Utmärkt service från våra förpackningsexperter
LC Improvement Cycle.png
Graphic Supply Chain_WEB 2024.jpg

Ansvarsfull tillverkning och egna produktionsanläggningar

Med över 21 säljkontor och mer än 70 000 m² lager i Afrika, Asien och Europa är vi alltid nära till hands med fokus på kvalitet. Våra egna produktionsanläggningar för storsäckar och wellpapp uppfyller alla nödvändiga regler. Vi är väldigt stolta över att ha tilldelats kvalitetscertifikat som stämmer överens med modernt socialt företagsansvar. De två mest prestigefyllda exemplen är SA 8000-certifikatet som tilldelades vår egen produktionsanläggning i Bangladesh samt vårt EcoVadis Platinacertifikat.

Långvariga produktionspartner

Det är alltid bättre att arbeta tillsammans. Det är därför som vi arbetar med betrodda, långvariga produktionspartners. Vi förväntar oss att våra partners uppfyller samma höga krav på socialt och miljömässigt ansvar och etiskt beteende som vi följer på våra egna produktionsanläggningar.

Rekonditionering av storsäckar

LC Packaging gör ett unikt bidrag till minskade avfallsflöden genom WorldBag, vår rekonditioneringsservice för storsäckar. Det innebär att du kan återanvända dina storsäckar upp till sex gånger!

Vi hämtar de använda storsäckarna på din anläggning eller hos dina kunder, hanterar rengöring, inspektion, förpackning samt återtransport. De strikta rutiner vi följer när vi tillhandahåller denna tjänst ger dig fördelar som säker återanvändning av dina storsäckar, lägre förpackningskostnader och ett hållbart arbetssätt.

Gå till webbplatsen
WorldBag 49.jpg