Hållbarhet

Vårt bidrag till en värld utan avfall

Vår ambition är att bidra till en värld utan avfall: avfall från värdefulla produkter under lagring och transport samt förpackningsavfall.

Vi vill arbeta på ett sätt som inte begränsar nästa generation i de val de vill göra eller de resurser de har tillgängliga. Genom att göra det till vårt uppdrag att vara ledande inom hållbara förpackningar tror vi att vi kan göra skillnad.

Vår ambition sammanfattas i en onlinetidning: LC Packagings ambition inför 2030

Hållbarhetsinsatser belönas av EcoVadis

Vårt hållbarhetsarbete har uppmärksammats av EcoVadis med de högsta CSR-betygen under de senaste fyra åren. Detta grundas på våra strukturerade och proaktiva CSR-strategi, policy och konkreta handlingar i viktiga frågor.

LC Packaging har identifierat tre globala frågor som måste åtgärdas omedelbart och där vårt företag kan få stor inverkan: underbetalade arbetare, avfall och föroreningar samt klimatförändringar. Vi har omvandlat dessa frågor till ambitiösa mål som vi siktar på att uppnå senast 2030. Med dessa mål bidrar vi till den globala hållbarhetsagendan och ökar det sociala och miljömässiga värdet av våra förpackningar, vilket gör att vi kan bidra till en värld utan avfall.

Läs mer om vår ambition inför 2030.

LC Partner Stories

På LC Packaging värderar vi våra långvariga partnerskap med produktionspartners, icke-statliga organisationer och andra. Vi anser att det alltid finns plats för innovation och utveckling när det gäller inköp, formgivning, tillverkning och skapandet av lösningar efter användningen för våra produkter, och vi samarbetar med partner som kan hjälpa oss att göra det. I våra Berättelser från LC-partner delar vi projekt och initiativ som vi arbetar på med våra betrodda partner.

Läs mer
making LC loops

2030 Ambition Magazine

Läs mer

Hållbarhetsuppdatering 2022

Läs mer

Globala mål

Läs mer
bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling
LC supports foundation logo

stödjer våra lokala samhällen

LC Supports Foundation bidrar till att förbättra välfärden och miljön i länder där LC Packaging är direkt eller indirekt aktiva, i ordets vidaste bemärkelse. Gå till webbplatsen för att läsa mer om våra initiativ.

AttentionGrabber.png
Kontaktné

Låt oss skapa kontakt!

Att stödja era produkter är vad vi på LC Packaging gör. Vi erbjuder er säker, tillförlitlig och kvalitativ transportförpackningar för dina dyrbara produkter. Du kan dra nytta av vårt internationella nätverk samt få tillgång till vår expertis inom LC Packaging. Våra förpackningsexperter är redo att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att finna den perfekta hållbara förpackningslösning för dina produkter. Vi kan erbjuda dig ett brett utbud av förpackningar med hög kvalitet i wellpapp och kartong som skyddar dina värdefulla produkter.

Kontaktformulär Vårt kontor