Hållbarhet

No time to waste

Hållbarhet har inget slutmål, det finns alltid plats för förbättring. LC Packaging försöker därför att göra alla intressenter delaktiga i vår strävan efter att tillhandahålla hållbara förpackningslösningar och samtidigt minimera vår påverkan på miljön och slöseriet med värdefulla förpackningsmaterial. Vi arbetar också kontinuerligt på att utveckla nya sätt att berika de samhällen där vi är direkt eller indirekt verksamma. Tillsammans med dig är vår målsättning att lämna en bättre värld åt kommande generationer att glädjas åt.

Hållbarhetssträvanden belönade med Platinum CSR-betyg

Våra hållbarhetsinsatser har uppskattats av EcoVadis med ett Platinum CSR-betyg. Med detta Platinum-betyg tillhör vi nu 1% av de bästa organisationerna i världen som tilldelat detta certifikat. Vi har fått ett speciellt erkännande från EcoVadis för våra strukturerade och proaktiva CSR-strategier på grund av våra policy och påtagliga åtgärder i större frågor.

Hållbarhet handlar om uthållighet. Det är något som vi bejakar, med tanke på att vi har funnits i snart 100 år.

Inför framtiden har vi skapat en femårig hållbarhetsplan, se vår Hållbarhetssyn/ Hållbarhets vision 2022. Varje år uppdaterar vi dig om våra framsteg och vilka åtgärder vi har vidtagit i vår hållbarhetsuppdatering.

Läs Hållbarhetsuppdatering 2019

LC Partner Stories

På LC Packaging värderar vi våra långvariga partnerskap med produktionspartners, icke-statliga organisationer och andra. Vi anser att det alltid finns plats för innovation och utveckling när det gäller inköp, formgivning, tillverkning och skapandet av lösningar efter användningen för våra produkter, och vi samarbetar med partner som kan hjälpa oss att göra det. I våra Berättelser från LC-partner delar vi projekt och initiativ som vi arbetar på med våra betrodda partner.

Läs mer
making LC loops

Hållbarhetsuppdatering 2020

Läs mer

Globala mål

Globala mål

LC’:s engagemangsområden

Som en stolt medlem av FN:s Global Compact (UNGC) har vi åtagit oss att bidra till de globala målen och att främja de 10 principerna för mänskliga rättigheter, arbete miljö och korruptionsbekämpning.

Vi har skapat mål för vart och ett av dessa fyra engagemangsområden och integrerat dessa mål i vår dagliga affärsagenda för att förbättra vår miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan samtidigt som vi gör vinst.

Läs vår hållbarhetsvision 2022
people supply chain solutions.PNG
bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling
LC supports foundation logo

stödjer våra lokala samhällen

LC Supports Foundation bidrar till att förbättra välfärden och miljön i länder där LC Packaging är direkt eller indirekt aktiva, i ordets vidaste bemärkelse. Gå till webbplatsen för att läsa mer om våra initiativ.

AttentionGrabber.png
Kontaktné

Låt oss skapa kontakt!

Att stödja era produkter är vad vi på LC Packaging gör. Vi erbjuder er säker, tillförlitlig och kvalitativ transportförpackningar för dina dyrbara produkter. Du kan dra nytta av vårt internationella nätverk samt få tillgång till vår expertis inom LC Packaging. Våra förpackningsexperter är redo att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att finna den perfekta hållbara förpackningslösning för dina produkter. Vi kan erbjuda dig ett brett utbud av förpackningar med hög kvalitet i wellpapp och kartong som skyddar dina värdefulla produkter.

Kontaktformulär Vårt kontor