Hållbarhet

No time to waste

Hållbarhet har inget slutmål, det finns alltid plats för förbättring. LC Packaging försöker därför att göra alla intressenter delaktiga i vår strävan efter att tillhandahålla hållbara förpackningslösningar och samtidigt minimera vår påverkan på miljön och slöseriet med värdefulla förpackningsmaterial. Vi arbetar också kontinuerligt på att utveckla nya sätt att berika de samhällen där vi är direkt eller indirekt verksamma. Tillsammans med dig är vår målsättning att lämna en bättre värld åt kommande generationer att glädjas åt.

Hållbarhetssträvanden belönade med gyllene CSR-betyg

Våra hållbarhetssträvanden har erkänts av EcoVadis med ett Guld CSR-betyg. Med detta betyg tillhör vi nu de 5 % av världens bästa organisationer som har fått det betyget. Tack vare våra policyer och konkreta åtgärder inom viktiga frågor fick vi ett speciellt erkännande av EcoVadis för vår strukturerade och proaktiva attityd till företagets samhällsansvar.

Hållbarhet handlar om uthållighet. Det är något som vi bejakar, med tanke på att vi har funnits i snart 100 år.

Inför framtiden har vi skapat en femårig hållbarhetsplan, se vår Hållbarhetssyn/ Hållbarhets vision 2022. Varje år uppdaterar vi dig om våra framsteg och vilka åtgärder vi har vidtagit i vår hållbarhetsuppdatering.

Läs Hållbarhetsuppdatering 2019

Hållbarhetsuppdatering 2019

Läs mer

Globala mål

Globala mål

LC’:s engagemangsområden

Som en stolt medlem av FN:s Global Compact (UNGC) har vi åtagit oss att bidra till de globala målen och att främja de 10 principerna för mänskliga rättigheter, arbete miljö och korruptionsbekämpning.

Vi har skapat mål för vart och ett av dessa fyra engagemangsområden och integrerat dessa mål i vår dagliga affärsagenda för att förbättra vår miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan samtidigt som vi gör vinst.

Läs vår hållbarhetsvision 2022
people supply chain solutions.PNG
bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling bangladesh women smiling
LC supports foundation logo

stödjer våra lokala samhällen

LC Supports Foundation bidrar till att förbättra välfärden och miljön i länder där LC Packaging är direkt eller indirekt aktiva, i ordets vidaste bemärkelse. Gå till webbplatsen för att läsa mer om våra initiativ.