Sustainability Environment.jpg

Dokument och rapporter

Vi engagerar oss för att uppfylla de högsta kraven på socialt och miljömässigt ansvar samt etiskt beteende. Precis som med våra egna produktionsanläggningar, förväntar vi oss att våra produktionspartners också gör det. För att kunna garantera att dina förpackningslösningar skapas i enlighet med dessa höga krav, introducerade vi vår globala uppförandekod för leverantörer. Koden beskriver de värderingar och principer vi har åtagit oss att följa över hela världen. Alla våra produktionspartners måste skriva under uppförandekoden och leverera bevis på att de följer den. Läs vår Uppförandekod för globala leverantörer här.

Hållbarhetsuppdatering 2019

Läs mer

Hållbarhetsvision 2022

Läs mer

Broschyr om hållbarhet

Läs mer

Intyg, policyer och uttalanden

Läs mer

LC Packaging Etisk kod

Läs mer