Global Reporting Initiative

Vår omfattande hållbarhetsredovisning sker i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Core Option. GRI Sustainability Reporting Standards är världens första och mest tillämpade globala standard för hållbarhetsredovisning. Redovisning i enlighet med dessa standarder hjälper LC Packaging att förstå och kommunicera sin påverkan avseende viktiga hållbarhetsfrågor. LC Packaging GRI Index sammanfattar alla uppgifter och länkar till relevanta handlingar och publikationer.

Global Reporting Index 2022

Läs mer

Global Reporting Index 2021

Läs mer

Global Reporting Initiative Index 2020

Läs mer

Global Reporting Initiative Index 2019

Läs mer