Global Reporting Initiatives

Vår omfattande hållbarhetsredovisning sker i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Core Option. GRI Sustainability Reporting Standards är världens första och mest tillämpade globala standard för hållbarhetsredovisning. Redovisning i enlighet med dessa standarder hjälper LC Packaging att förstå och kommunicera sin påverkan avseende viktiga hållbarhetsfrågor. LC Packaging GRI Index sammanfattar alla uppgifter och länkar till relevanta handlingar och publikationer.