Actualitate

LC Packaging Corona Virus Implications - Descărcați

Mediu înconjurător

LC Packaging - Ambalaje versus deșeuri - Descărcați
Politica LC Packaging privind apa, biodiversitatea și poluarea locală (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind consumul sustenabil (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind materialele de ambalare, produsele chimice și deșeurile (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind sănătatea și securitatea clienților (rezumat) Descărcați

Practici de muncă

Politica LC Packaging privind sănătatea & securitatea angajaților la locul de muncă (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind discriminarea & hărțuirea (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind drepturile omului (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind performanța și dezvoltarea carierei (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind condițiile de lucru (rezumat) - Descărcați

Achiziții sustenabile

Politica privind lanțul de aprovizionare sustenabil al LC Packaging (rezumat) - Descărcați

Etica în afaceri

Codul de conduită LC Packaging - Descărcați
Codul de conduită pentru furnizorii LC Packaging - Descărcați
Politica LC Packaging privind etica în afaceri (rezumat) - Descărcați
Politica LC Packaging privind Sistemul de gestionare a securității informațiilor (rezumat) - Descărcați
Cererea de acces la datele deținute de LC Packaging a persoanei vizate - Descărcați
LC Packaging Marketing and Labelling Policy (rezumat) - Descărcați
LC Packaging Sanctions Policy (rezumat) - Descărcați