Våra Partnerskap

Långvariga Partnerskap

GRI 102-12

Produktionspartners

På LC Packaging värderar vi långvariga partnerskap med våra Produktionspartners. Våra partnerskap som har funnits i mer än 25 år medför stora fördelar och garantier, som till exempel:

  • förbättrad effektivitet och kommunikation
  • kontinuerlig (produkt-) utveckling och förbättring
  • hållbara verksamhetsprocesser
  • större kunskap och erfarenhet
  • centraliserad verksamhet inom leveranskedjan
  • en ansvarskänsla som fungerar i båda riktningarna
  • kontinuerligt hög kvalitet och höga krav
Production partners.JPG

Uppförandekod för globala leverantörer

LC Packaging är engagerade att möta de högsta kraven på samhälleligt, miljömässigt ansvar och etiskt beteende. Precis som när det gäller våra egna produktionsanläggningar förväntar vi oss att detsamma ska gälla våra produktionspartners. För att kunna garantera att dina förpackningslösningar skapas i enlighet med dessa höga krav, introducerade vi vår uppförandekod för globala leverantörer. Uppförandekoden beskriver de värderingar och principer vi har åtagit oss att följa över hela världen. Alla våra produktionspartners förväntas skriva under uppförandekoden och leverera bevis på att de följer den. Vi kräver också SEDEX-medlemskap och en SMETA-revision.

Hållbara partnerskap

Vi anser att det alltid finns plats för förbättringar när det gäller inköp, tillverkning och att hitta lösningar för användningen av våra produkter. LC Packaging söker därför aktivt efter hållbara partnerskap för att vidareutveckla och uppnå våra hållbara mål.