Efterlevnad och syfte

Ambition inför 2030

På LC Packaging står vi vid ett vägskäl i vår resa och vi har beslutat att integrera hållbarhet i vår kärnverksamhet samt värna vårt syfte: Bidra till en värld utan avfall. För att verkligen kunna påverka och göra världen till en bättre plats för framtida generationer, strävar vi efter att bli ledande inom hållbara förpackningar. Därför har vi åtagit oss att främja samarbetet och bekämpa fattigdom bland arbetare i vår leveranskedja, agera på klimatförändringarna och gynna den cirkulära ekonomin.

Våra mål

Vi identifierade tre globala frågor som måste åtgärdas och där vårt företag kan få stor inverkan: underbetalda arbetare, avfall och föroreningar samt klimatförändringar. Vi har omvandlat dessa frågor till ambitiösa mål som vi siktar på att uppnå senast 2030. Med dessa mål bidrar vi till den globala hållbarhetsagendan och ökar det sociala och miljömässiga värdet av våra förpackningar, vilket gör att vi kan bidra till en värld utan avfall. Vi har följande mål att uppnå:

Vårt förhållningssätt

Vi tror att vi kan uppnå våra mål till 2030, bli ledande inom hållbara förpackningar och bidra till en värld utan avfall. Detta gör vi till förmån för framtida generationer genom ett tredelat förhållningssätt: Vi strävar efter att uppfylla kriterierna för alla hållbara förpackningar, främja samarbetet för att inleda vår hållbara omställning och få erkännande från de högst rankade institutionerna och våra intressenter

criteria.JPG

Globala mål för hållbar utveckling

LC Packagings ambition inför 2030 har anpassats efter FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. I vår dagliga verksamhet bidrar vi redan till 4 av de 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs av FN 2015. Indirekt berör vi 15 av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Se konsekvensanalys för de globala målen för hållbar utveckling
Global Goals 2.JPG

2030 Ambition Magazine

Läs mer

Sustainability Update 2024

Läs mer

Global Reporting Initiative Index 2023

Läs mer
AttentionGrabber.png
Kontakt
Låt oss skapa kontakt!

Att stödja era produkter är vad vi på LC Packaging gör. Vi erbjuder er säker, tillförlitlig och kvalitativ transportförpackningar för dina dyrbara produkter. Du kan dra nytta av vårt internationella nätverk samt få tillgång till vår expertis inom LC Packaging. Våra förpackningsexperter är redo att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att finna den perfekta hållbara förpackningslösning för dina produkter. Vi kan erbjuda dig ett brett utbud av förpackningar med hög kvalitet i wellpapp och kartong som skyddar dina värdefulla produkter.

Kontaktformulär Vårt kontor