Vårt engagemang

LC Packaging åtar sig att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. I vår Sustainability Vision 2022 identifierar vi fyra engagemangsområden baserat på de 10 principerna för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption. Vi har ställt upp mål för vart och ett av dessa fyra engagemangsområden. Vi har integrerat dessa engagemangsområden i vår dagliga affärsagenda för att förbättra vår miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan samtidigt som vi gör vinst.

Läs allt om våra fyra engagemangsområden
Asset 3.png

UN Global Compact CoP 2019 Report

Läs mer

Sustainability Vision 2022

Läs mer