Obaly FIBC podľa nariadení OSN

Hľadáte bezpečné možnosti, ako prepraviť nebezpečný tovar? Naše obaly FIBC podľa nariadení OSN sú certifikované na prepravu nebezpečného tovaru (HAZMAT) v súlade s nariadeniami ADR. Veľkoobjemové vrecia sú testované a navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým požiadavkám normy OSN o FIBC obaloch, aby bol váš produkt počas prepravy v bezpečí.

Obaly FIBC podľa nariadení OSN
Obaly FIBC podľa nariadení OSN
Obaly FIBC podľa nariadení OSN

Využite výhody plynúce z vlastností obalov FIBC podľa nariadení OSN

  • Certifikované na prepravu nebezpečného tovaru
  • Dostupné v plošne pletených alebo rúrkovo pletených textíliách
  • Rôzne možnosti dvíhania
  • Identifikačné číslo látky OSN dostupné na požiadanie

Nariadenia OSN

Prepravu nebezpečného tovaru reguluje na celom svete výbor expertov pre prepravu nebezpečného tovaru Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC). Tvoria základ niekoľkých medzinárodných dohôd a mnohých vnútroštátnych právnych predpisov. Vydávajú odporúčania týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru s cieľom chrániť zdravie ľudí a predchádzať nehodám, zraneniam, škodám na majetku a znečisteniu.

V našich testovacích zariadeniach navrhujeme a testujeme vaše veľkoobjemové vrecia podľa všetkých požiadaviek stanovených OSN. FIBC vrecia sú potom úradne certifikované opakovaním testov v nezávislom testovacom zariadení. Na základe výsledkov oboch testov sa pre vaše FIBC vrecia vydá jedinečné identifikačné číslo OSN.

un bags.jpg

Nebezpečný tovar

Degree of Danger Packing Group UN Symbol Max. Volume
High I X 1.5 m³
Medium II Y 3 m³
Low III Z 3 m³

Existujú štyri typy FIBC vriec vyrobené z tkaných plastov, ktoré možno použiť na balenie/prepravu nebezpečného tovaru:

13H1: tkaný polypropylén (PP) bez ochrannej vrstvy a bez vložky
13H2: tkaný PP s ochrannou vrstvou a bez vložky
13H3: tkaný PP bez ochrannej vrstvy a s vložkou
13H4: tkaný PP s ochrannou vrstvou a s vložkou

Symboly uvedené nižšie sa používajú pre maximálnu povolenú hmotnosť stohovania alebo na označenie, že stohovanie nie je povolené.

Testovanie obalov FIBC podľa nariadení OSN

Obal FIBC podľa nariadení OSN sa podrobuje dôkladným testom, aby sa zaručila jeho bezpečnosť a integrita za podmienok zamýšľaného použitia a ochrany vášho hodnotného produktu. Konkrétne:

Skúška zdvíhania Vrece sa naplní šesťnásobkom maximálnej hmotnosti.
Skúška pádu FIBC vrece sa podľa skupiny obalov naplní maximálnou hmotnosťou a v zvislej polohe sa spustí na podlahu z výšky 80 alebo 120 cm.
Skúška prevrátenia FIBC vrece sa podľa skupiny obalov naplní maximálnou hmotnosťou a prevráti sa nabok z výšky 80 alebo 120 cm.
Skúška vzpriamenia Po prevrátení sa FIBC vrece naplnené maximálnou hmotnosťou zdvihne do vzpriamenej polohy pomocou jedného alebo dvoch slučiek.
Skúška roztrhania Na jednej strane sa FIBC vrece rozpára v dĺžke 100 mm pri maximálnom zaťažení. FIBC vrece sa potom naplní na dvojnásobok maximálneho zaťaženia na najmenej päť minút. Nakoniec sa vo FIBC vreci ponechá jeho bežné pracovné zaťaženie na najmenej päť minút.
Skúška stohovania Na FIBC vrece naplnené na maximálne zaťaženie sa nastohuje závažie s hmotnosťou 1,8-krát zaťaženie povolené pre stohovanie FIBC.
AttentionGrabber.png
Kontaktné
Ponúknite nám novú výzvu!

Podpora vašich výrobkov je krédo spoločnosti LC Packaging. Ponúkame vám bezpečné, spoľahlivé a kvalitné prepravné obaly pre vaše cenné produkty. Môžete profitovať z našej medzinárodnej siete a využiť všetky dostupné odborné znalosti spoločnosti LC Packaging. Naši odborníci na balenie sú pripravení pomôcť vám nájsť najlepšie flexibilné obalové riešenie vašich produktov.

Kontaktný formulár Naša kancelária