Vložky pre FIBC vrecia

Ochranu vašich vzácnych produktov pred vplyvom kyslíka, vodnej pary a UV žiarenia zabezpečí vnútorná vložka, ktorá sa pripevní do veľkoobjemového vreca. Viacvrstvová koextrudovaná vložka sa odporúča hlavne v prípade, že prepravujete potraviny, farmaceutické zložky a iné materiály, ktoré neznesú vlhkosť.

Vložky pre FIBC vrecia

Využite výhody plynúce z vlastností našich vložiek pre vaše produkty

  • Dajú sa upevniť do FIBC vriec rôznymi spôsobmi (všitím, vlepením atď.)
  • Dostupné sú rôzne možnosti: štandardné, bariérové, vodivé alebo antistatické vložky (L1, L2, L3).
  • Vložky s vyššou stabilitou alebo vopred tvarované
  • Vlastná výroba vložiek triedy 10 000
  • Najmodernejšie čisté priestory certifikované podľa normy FSSC 22000 pre potravinársky bezpečné a farmaceuticky čisté prepravné balenie
  • Až 7 koextrudovaných vrstiev, potravinársky bezpečné a farmaceuticky čisté vložky

Vyrábame viacvrstvové (vopred tvarované) vložky štandardné polyetylénové s nízkou/vysokou hustotou (LDPE/HDPE), bariérovými a vodivými vlastnosťami vo vlastných výrobných závodoch a v nami schválených partnerských výrobných závodoch na vložky v Ázii a Európe.

Bariérové vložky

EVOH

Na predĺženie životnosti, zachovanie kvality a chuti vašich potravinových výrobkov a na ochranu pred zamorením škodcami použite EVOH vložky. Tieto špecializované vložky poskytujú silnú bariéru proti prepúšťaniu vzduchu a vodnej pary. EVOH je možné vyhotoviť ako 5 až 7 vrstvovú vložku s obsahom polyamidu alebo bez neho. Záleží to od produktu, ktorým sa bude vrece plniť, a od požiadaviek na jeho ochranu. Vložky EVOH je možné použiť do veľkoobjemových vriec typu A alebo typu B. Tento typ vložky je možné použiť na voľne ložené objemy v odvetviach nakladajúcich so semenami a orechmi, čokoládou, kávou a sušenými mliečnymi výrobkami.

Nižšie si pozrite príklady využitia vložiek EVOH. Ďalšie druhy poťahov vložiek a ich príslušné (alebo zodpovedajúce) vlastnosti sú dostupné na požiadanie.

Polyamid (polyamide, PA)

Polyamidové (PA) vložky sa vyznačujú vysokou úrovňou stability, tuhosti, pevnosti a odolnosti proti prepichnutiu. PA vložky sa dajú najlepšie použiť v prostrediach, kde je možné výrobky plniť za horúca až do 170 °C.

Hliníkové vložky

Hliníkom potiahnuté vložky sú najlepšie na dosiahnutie maximálnej kyslíkovej a vodnej bariéry a sú tiež najlepšou bariérou proti zápachu. Fólie z hliníkových zmesí sa používajú pre ich najlepší bariérový účinok a sú zvlášť vhodné pre hygroskopické chemikálie, chemikálie citlivé na zápach, pre potraviny a farmaceutické výrobky. Hliníkové vložky je možné použiť do veľkoobjemových vriec typu A, B, C a D.

Vodivé vložky

Vodivé vložky sa používajú do FIBC vriec typu C. Sú veľmi vhodné na ochranu práškových produktov, u ktorých sa počas plnenia a vyprázdňovania nahromadí elektrostatický náboj. Vodivé vložky tiež znižujú riziko presakovania produktu.