Global Reporting Initiatives

We rapporteren uitgebreid over onze duurzaamheidsinitiatieven in overeenstemming met Global Reporting Initiative (GRI) Core Option. GRI Sustainability Reporting Standards zijn de eerste en meest algemeen aanvaarde normen voor duurzaamheidsvastlegging wereldwijd. Rapporteren volgens deze normen helpt LC Packaging om onze impact op kritieke duurzaamheidskwesties te begrijpen en te communiceren. De LC Packaging GRI Index is een complete samenvatting van alle disclosures en links naar relevante documentatie en publicaties.