Sustainability Environment.jpg

Duurzaamheidsdocumenten

We zetten ons in om te voldoen aan de hoogste standaarden van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en ethisch handelen. Net als van onze eigen productiefaciliteiten verwachten wij van onze productiepartners dat zij hetzelfde doen. Wij hebben onze Global Supplier Code of Conduct (CoC) geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat uw verpakkingenworden geproduceerd volgens deze hoge standaarden. De CoC schrijft de waarden en principes voor waar we ons wereldwijd aan moeten houden. Al onze productiepartners zijn verplicht de CoC te ondertekenen en een bewijs van naleving aan te leveren. Lees hier onze Global Supplier Code of Conduct.

Sustainability Update 2019

Read more

Duurzaamheidsvisie 2022

Read more

Sustainability brochure

Read more

Certificates, policies and statements

Read more

LC Packaging Code of Ethics

Read more