Greenhouse Gas (GHG) Inventory

LC Packaging International heeft publiekelijk toegezegd een op wetenschap gebaseerd doel te stellen, in lijn met de criteria voor het stellen van doelen die zijn gedefinieerd door het Science Based Targets-initiative (SBTi). Met deze commitment hebben we onze ambitie verhoogd om de uitstoot in 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2021. Hiermee streven we naar een absolute 50% emissiereductie in scope 1, 2 en 3 emissies, in lijn met een pad van 1,5°C.


Om de exacte impact van de activiteiten van LC Packaging op de klimaatverandering te achterhalen en ons basisjaar te bepalen, hebben we alle emissies met betrekking tot onze activiteiten in 2021 berekend. De resultaten worden gepubliceerd in onze Greenhouse Gas (GHG) Inventory 2021. Elk jaar maken we een nieuwe broeikasgasinventarisatie om de voortgang te meten en het basisjaar opnieuw te berekenen als de omstandigheden dit vereisen, of als er betere gegevens beschikbaar zijn.


Lees meer over onze ambitie om de uitstoot te verminderen en de tot nu toe geboekte vooruitgang.

GHG Inventory 2022

Lees meer

GHG Inventory 2021

Lees meer