Greenhouse Gas (GHG) Inventory

LC Packaging International și-a asumat un angajament public de a stabili un obiectiv bazat pe știință, aliniat cu criteriile de stabilire a țintei definite de inițiativa Science Based Targets (SBTi). Prin acest angajament, ne-am crescut ambiția de a reduce emisiile din lanțul nostru valoric cu 50% până în 2030, comparativ cu anul de bază 2021. Prin aceasta, ne propunem o reducere absolută de 50% a emisiilor în domeniul de aplicare 1, 2 și 3, în conformitate cu o cale de 1,5°C.

Pentru a afla impactul exact al operațiunilor LC Packaging asupra schimbărilor climatice precum și pentru a determina anul de referință, am calculat toate emisiile legate de operațiunile noastre în 2021. Rezultatele sunt publicate în documentarul nostru de gaze cu efect de seră (GHG) 2021.

În fiecare an creăm un nou inventar de GES pentru a măsura progresul și a recalcula anul de referință dacă circumstanțele o impun sau dacă sunt disponibile date mai bune.

Citiți mai multe despre ambiția noastră de a reduce emisiile și despre progresele înregistrate până acum.