Onze bijdrage aan een circulaire economie

Plastic Pact NL

LC Packaging International is aangesloten bij Plastic Pact Nederland en zet zich hiermee actief in om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen: meer doen met minder plastic. Concreet verbinden we ons tot 2025 met de volgende doelstellingen:

  • Verzekeren dat alle plastic producten en verpakkingen waar mogelijk en passend herbruikbaar zijn, in ieder geval 100% recyclebaar
  • 20% minder plastic gebruiken in vergelijking met het referentiejaar 2017, door onnodig gebruikte vermijden, meer hergebruik en als alternatief duurzame materialen te gebruiken
  • Minstens 70% van alle in Nederland afgedankte plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik effectief recyclen volgens een hoge standaard
  • Het gebruik van de hoogst mogelijke hoeveelheid gerecyclede plastics in alle plastic verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik, met een gemiddelde van minimaal 35% per deelnemend plastic-gebruikend bedrijf

Met deze inzet verhogen we onze ambitie om bij te dragen aan een Circulaire Economie.

De Circulaire Economie: de toekomst van duurzame verpakkingen

Het gebruik van plastic is de afgelopen 50 jaar exponentieel gegroeid. Kunststoffen zijn sterk en dragen bij aan de veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van de verpakte producten. Ook leveren kunststofverpakkingen vaak een lagere CO2-uitstoot dan mogelijke alternatieven. De grootschalige toepassing van kunststoffen heeft echter ook grote nadelen. Het gebruik van voornamelijk op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen, de energie en emissies van plasticproductie, en een gebruik aan inzameling and recycling waardoor onze ecosystemen vervuilen.

LC Packaging is aangesloten bij de Plastic Pact NL, zowel als een verklaring voor onze eigen ambities om deze uitdagingen aan te gaan, maar ook om te erkennen dat het laten slagen van de Circulaire Economie samenwerking met anderen door de hele waardeketen vereist.

Over Plastic Pact NL

De leden van Plastic Pact NL hebben de ambitie om gezamenlijk de plastic waardeketen te sluiten door hergebruik te bevorderen, verzekeren dat alle plastic producten kunnen worden gerecycled, ervoor zorgen dat onnodige en problematische verpakkingen kunnen worden gerecycled, en het gebruik van gerecyclede en biobased plastics in nieuwe producten bevorderen. Ze verbinden zich aan het doel samen te werken in een pre-competititeve setting om deze uitdagingen aan te gaan. Inmiddels hebben 110 bedrijven deze verbintenis in Nederland ondertekend.

Het Plastic Pact NL maakt deel uit van het Plastic Pact Network van de Ellen MacArthur Foundation, dat bestaat uit nationale Plastic Pacts in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Chili, Nederland, Zuid-Afrika, Portugal, de VS, Polen, Canada, Kenia en India, evenals